Welkom bij de Gasthuiskerk

Welkom op de site van de Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg. De CGK Middelburg is een gastvrije kerkelijke gemeente midden in de historische binnenstad van de Zeeuwse hoofdstad. Onze kerkelijke gemeente is geïnstitueerd in 1936 als kerk binnen het verband van de in Nederland bestaande Christelijke Gereformeerde Kerken.
Meer over ons

Dagelijks woord

  • Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

    Matteus 5:4-5