Met ingang van a.s. zondag 5 juli 2020 is het mogelijk om ook via je smartphone mee te doen met de collecte tijdens de kerkdiensten. Daarmee stappen we af van het systeem met QR-codes die tijdens en na de dienst in beeld verschenen. Voortaan werken we samen met de app van Givt. De Givt-app kun je gratis downloaden via de AppStore (voor I-phone) of Google Play Store (voor Android telefoons).
Via deze link, vind je een handleiding voor de app. Na het downloaden van de app en het invoeren van je emailadres, kun je meteen een gift doen aan beide collectes. Als je je registratie hebt voltooid wordt de gegeven gift direct geregistreerd bij Givt. Je giften worden geïncasseerd door Givt en later aan de gemeente overgemaakt. Bij het registreren geef je een incassomachtiging af. De kerkenraad beveelt deze wijze van deelnemen aan de collecte van harte bij jullie aan. Nu, in deze coronatijd, maar ook daarna, is het een veilige manier van betalen en zit je nooit meer zonder collectegeld in de kerk. Bovendien is het gemakkelijk om op een later tijdstip nog aan de collecte bij te dragen.

Op 5 juli zijn we gestart met de GIVT app en het is even ontdekken hoe het werkt. We hebben twee collecten en net als met twee collectezakken bepaalt u zelf de verdeling door te apart te geven voorcollecte 1 en collecte 2. Een aantal van u heeft een bedrag gegeven alleen voor collecte 1. Gezien de bedragen verwacht u dat de penningmeester dat verdeelt over de beide collecten. U begrijpt dat het een stevig karwei is om alle giften na te lopen en waar nodig die verdeling alsnog te maken. U helpt de penningmeester die door de verschillende betaalmogelijkheden toch al veel extra werk heeft enorm door in de app te geven voor collecte 1 en collecte 2. Het werkt als volgt:
In het scherm ‘Hoeveel wil je geven?’
– Je vult een bedrag in bij collecte 1.
– Je drukt op collecte toevoegen.
– Vul een bedrag in bij collecte 2.
– Klik op volgende

In het scherm ‘Hoeveel wil je geven?’ heb je de keuze uit meerdere mogelijkheden.
Ben je aanwezig bij de dienst in de kerk:
– kies je uit de lijst onze kerk, of
– scan je de QR code die op de boekenlegger ligt, of
– bij de uitgang kies je voor collectemiddel en ga je met je telefoon langs de collectezak

Beleef je thuis de dienst mee:
– kies je uit de lijst onze kerk, of
– scan je de QR code die in beeld komt.

Bij voorbaat dank voor het opsplitsen van uw bijdrage aan collecte 1 en collecte 2.

Als u naar de kerk komt, kunt u naast betalen via de GIVT-app ook nog met contant geld of collectebonnen betalen.

Collectegeld kan uiteraard ook nog altijd worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerkelijke kassen: NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg. De bedragen worden dan door de penningmeester gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en de diaconie/bijzondere doelen.