Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze website is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is al het aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. De beheerder van deze website neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze website.

Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt aangeboden, kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie juist, volledig en actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De webmaster en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Geplaatste artikelen, documenten en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de redactie of die van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg.

Het is mogelijk om via links toegang te krijgen tot andere websites. Voor de inhoud van deze sites is de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg niet verantwoordelijk.

De informatie op de site wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mocht u op deze site een pagina of document tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste informatie bevat, of heeft u andere opmerkingen over de site neem dan contact op met de webmaster.

Copyright

Op alle artikelen, documenten, foto’s en andere afbeeldingen op deze website berust copyright! De inhoud en afbeeldingen zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan contact op met de webmaster.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden overgenomen, verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg.

Privacy

Registratie op deze website geeft toegang tot informatie die alleen bedoeld is voor leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelburg en is daarom ook alleen aan die leden voorbehouden. Hierop wordt toegezien door de beheerder van deze website. Daarmee wordt ook de bescherming van de persoonlijke gegevens van de leden gewaarborgd. Accounts van ex-leden en accounts die meer dan drie maanden geleden zijn aangemaakt, maar waarmee nog niet is ingelogd, kunnen zonder verdere aankondiging worden verwijderd. Ook accounts die geruime tijd niet zijn gebruikt, kunnen worden verwijderd, zonder verdere aankondiging. Bij elk account dient een actief e-mailadres bekend te zijn. Als een e-mailadres niet blijkt te werken, wordt het bijbehorende account verwijderd. Om uw account op eigen verzoek op te heffen, kunt u contact opnemen met de webmaster onder vermelding van uw gebruikersnaam en bijbehorende e-mailadres. Op het openbare deel van deze website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto’s is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met de webmaster.