Het Hofje (onder den Toren, bij de Lange Jan) is beschikbaar als locatie voor bijeenkomsten. Via de agenda op website van Het Hofje https://hofjeonderdentoren.nl is in te zien of er ruimte vrij is om te kunnen vergaderen dan wel activiteiten te organiseren.

Hofje Onder den Toren, in 1942-’43 gebouwd naar ontwerp van de architect F.A. Eschauzier in de stijl van de Delftse School. Het werd geëxploiteerd door de woningstichting “Volksbelang”. Het idee voor dit hofje was van P. Verhagen en het kwam tot stand in het kader van de Wederopbouw van Middelburg na de verwoestingen door het bombardement van 17 mei 1940.

Omschrijving

Het hofje bestaat uit een min of meer rechthoekig terrein, waarvan twee zijden met een rij huisjes en twee zijden met een muur zijn afgesloten, zodat een binnenplaats met tuin is ontstaan. Woningen in rode baksteen; begane grond en kapverdieping met verspringende zadeldaken gedekt met rode Hollandse pannen. Opvallend grote bakstenen schoorstenen. Aan de buitenzijde van het hofje houten vensters met fijne roedeverdeling op verspringende hoogten ten opzichte van elkaar geplaatst. Oorspronkelijke poort (oostzijde) dichtgezet; hierboven een gebeeldhouwd relief (vermoedelijk van beeldhouwer Ter Koolen). Aan de hofzijde grotere, tot drielichten gekoppelde, houten kozijnen. Bakstenen uitbouwtjes met ingangen, zadeldakjes en vensters met roedeverdeling. Ommuring aan west- en zuidzijde met halflage gedeelten; doorgang in zuidzijde. In de zuidwesthoek van het terrein een twee verdiepingen hoog bakstenen theekoepeltje met zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen; bakstenen buitentrap naar verdieping; houten schuiframen met fijne roedeverdeling. Waardering Hofje, niet alleen van belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden, maar ook vanwege ensemblewaarden en gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)