Naar overzicht

Op zaterdag 17 februari staat er in het kader van het jaarproject weer een Present-zaterdag
gepland. Dit betekent dat we deze zaterdag een dag of dagdeel praktisch willen gaan bijdragen
aan ons jaarproject. We hopen met zoveel mogelijk gemeenteleden op deze dag een sociaal of
praktisch project op te pakken. Deze projecten worden geregeld en begeleid door projectleiders
vanuit Present.
5
Sociaal of praktisch project
Bij een sociaal project kan gedacht worden aan het helpen binnen een verpleeghuis met een
bestaande activiteit; helpen met de koffie/thee, ouderengym, wandelen met de rolstoel. Of er
wordt zelf wat verzonnen; een spel, samen wat bakken etc. Bij een praktisch project kan er
gedacht worden aan schilderen, helpen verhuizen, schoonmaken, een tuin op orde maken.
Opgave
Opgeven kan individueel of bijvoorbeeld als groeigroep t/m zondag 4 februari bij een van de
diakenen of via ppjhamelink@gmail.com. Voorkeur aangeven voor een sociaal of praktisch project
is uiteraard mogelijk.
Terugblik eerste twee Present-zaterdagen
Tijdens de eerste twee Present-zaterdagen in december en januari hebben we via vijf projecten
het omzien naar onze naaste met een heel aantal gemeenteleden in de praktijk kunnen brengen!
We hopen op deze manier als gemeente tot zegen te zijn voor onze stad en streek!