Naar overzicht
Inloop

Dinsdag-, woensdag-, donderdag- en zaterdagmorgen 10:00-12:00
Inloop met soepmaaltijd 12 maart 11:30-13:30 (elke 2e zondag van de maand)

Maaltijden

Soepmaaltijd zaterdag 04 maart 17:00, vrije inloop, opgave niet nodig
Eetcafé donderdag 30 maart 17:30
Opgave Eetcafé bij voorkeur per e-mail driel1955@gmail.com (telefoon 0619682093)
uiterlijk 2 dagen van tevoren

Andere activiteiten

– Schilderactiviteit dinsdagmiddag 21 maart om 13:30 uur in de inloopruimte
anneke1706@gmail.com.
– Textielreparatiecafé woensdagmorgen tijdens de inloop van 10-12 uur. Opgeven bij: Annette.grasman@zeelandnet.nl
– Handwerkcafé om de week (oneven weken) op dinsdagmiddag om 13:30 uur in de inloopruimte

 

OUDERENPASTORAAT

Ontmoeten en zingen

De taakgroep ouderenpastoraat (o.l.v. PKN) nodigt u van harte uit voor een ontmoetingsmiddag. Op woensdag 29 maart bent u welkom in het Hofje van 14.00-16.30 uur. We willen samen zingen uit het Liedboek en na de pauze zingen we liedjes uit onze jeugdjaren. U/jij, komt toch ook? Tot dan!