Naar overzicht
Inloop

Dinsdag-, woensdag-, donderdag- en zaterdagmorgen 10:00-12:00
Inloop met soepmaaltijd 11:30-13:30 (elke 2e zondag van de maand)

 

Andere activiteiten

Textielreparatiecafé woensdagmorgen tijdens de inloop van 10-12 uur
Annette.grasman@zeelandnet.nl
Handwerkcafé om de week (oneven weken) op dinsdagmiddag om 13:30 uur in de
inloopruimte