Naar overzicht

Het Advent stuk wat voor in de kerk staat neemt ons mee door beeld en liturgie naar het komende Kerstfeest:
De Bijbel het woord – dat is de Zoon van God Zelf – is vlees geworden.
De Stronk of Twijg verwijst naar – Uit Isaï zal een telg opkomen, een scheut van zijn wortels komt tot bloei… (Jes. 11)
Dan de 4 Adventskaarsen die verwijzen naar de 4 weken van voorbereiding en tevens de 4 windstreken.
De paarse kleur geeft aan dat we tot aan Kerst in soberheid tot inkeer en bezinning (mogen) komen.
Het zwarte kleed geeft aan de zonde, gebrokenheid van deze wereld.
Het witte kleed is een verwijzing naar het Licht wat komen gaat…
De ster: totdat hij [de ster] stil bleef staan boven de plaats waar het Kind Jezus was…
De stal: en ze gingen het huis binnen en vonden het Kind met Maria zijn moeder (Mat. 2)
“ Ere zij God, ere zij God in de Hoge “
Wij wensen u állen een Gezegende Kerst!
Met dank aan Joke Flikweert en Trieneke Raffenberg voor het meedenken en invulling geven aan het advent-stuk. Vr. groet, Christien en Annie