Naar overzicht

Beste gemeente,
Zoals jullie wellicht hebben gelezen heeft de kerkenraad ons de opdracht gegeven mee te denken en advies te geven ten aanzien van het beroepen van een nieuwe predikant. We willen jullie hier graag in betrekken. Als commissie maken we op dit moment in twee/drietallen een start met het luisteren van verschillende beroepbare predikanten. We doen dit aan de hand van vooraf opgestelde hoorlijsten en delen onze bevindingen op een later moment weer met de voltallige commissie. Op deze manier willen we stapsgewijs de groslijst gaan verkorten tot uiteindelijk een tiental predikanten. In het komen tot een shortlist vinden we het belangrijk jullie visie en ideeën mee te nemen. Binnen verschillende groepen in de gemeente willen we hierover het gesprek aangaan. Denk aan de gemeentegroeigroepen, ouderengroep, leiding van Follow, clubs en kinderkerk en de jeugd zelf. De volgende vragen t.a.v. predikant en gemeente komen aan bod:
 Wat heeft de gemeente nodig en welke rol heeft de predikant hierin?
 Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
 Optioneel: aan welke predikant(en) denk je dan?

Daarnaast zullen we jullie input meenemen in het aanscherpen van de profielschets van de gemeente, die zal worden gebruikt in het eerste contact met predikanten die in beeld komen voor een eventueel beroep. Ben je niet vertegenwoordigd in één van de genoemde groepen, voel je dan vrij om iemand van de commissie aan te spreken!

Hartelijke groet,
Kees Hegi, Suzan Oosse, Bert Jeras, Thijs Vos, Noa den Deurwaarder, Mariska Flipse, Ernst Hooijer, Janine Zandee