Naar overzicht

Halverwege de maand september zullen de catechisaties weer beginnen. De groepsindeling, tijden, etc. zullen nog worden meegedeeld. Als je plannen hebt om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen, vragen we je daarover contact op te nemen met Bert Renkema. Ook als je daarover eerst nog ‘ns van gedachten zou willen wisselen, kun je contact met hem zoeken. Van harte welkom! Denk er eens over na hoe God, geloof en kerk een plek gekregen hebben in jouw leven!