Naar overzicht

Aan alle broers en zussen van de Gasthuiskerk,
Graag schrijf ik nog eenmaal een kort stukje in de weekbrief. Deze keer om iedereen heel hartelijk te bedanken voor alle belangstelling, meeleven, aanwezigheid, kaarten, mails, kadootjes e.d. rond ons afscheid als predikantsgezin van de Gasthuiskerk. Eerst al rond het beroepingswerk, in de periode waarin wij moesten beslissen. Daarna in aanloop naar de afscheidsdienst, tijdens de receptie op zaterdagmiddag in het Hofje en ook in de afscheidsdienst zelf. Na vijf en een half jaar kwam er een einde aan de verbintenis die er tussen ons als gezin en jullie als gemeente was. D.w.z. een einde aan de officiële verbintenis. We hopen van harte dat het vele goede dat we in die jaren van God ontvangen hebben, zal blijven. Wees ervan overtuigd dat we veel dankbare herinneringen zullen koesteren.

Wat in de toespraken na de dienst ook al genoemd is: er is veel gebeurd in die jaren. Het lijkt alweer een hele tijd geleden, maar wie van ons had ooit een pandemie meegemaakt, met alle impact voor de kerk en de kerkdiensten die daarmee gepaard ging? Dankbaar ben ik hoe de Gasthuiskerk zich (afgezien van persoonlijk leed dat er was) door de genade van God erdoorheen geslagen heeft. Het laat iets zien van de veerkracht die er in de gemeente is. Die veerkracht zal nodig zijn in de komende vacante periode. Samen de schouders eronder zetten, voor lief nemen dat niet altijd alles zo gaat als je inmiddels gewend was, verlangens houden en waar mogelijk realiseren (dingen komen niet vanzelf!), maar vooral: in liefde aan Christus en aan elkaar verbonden blijven. De Geest heeft voldoende gaven en talenten gegeven om de Gasthuiskerk blijvend een plek te laten zijn waar je ‘s zondags je hart kunt ophalen aan het Woord van God en samen zingen, samen bidden, en waar je doordeweeks elkaar tot een hand en een voet mag zijn. Ja, om bovendien ook gemeente te zijn voor de ander. Voor de stad. Voor gasten. Voor jong en oud.

Velen van jullie vragen ons wanneer we gaan verhuizen en of alles in Aalsmeer al in orde is. Helaas, dat is nog niet het geval. De overgang van Middelburg naar Aalsmeer is er één geworden van tegenslag op tegenslag. Onze verhuizing is inmiddels uitgesteld naar 2 november en het is nog maar de vraag naar welk huis dat dan zal zijn. We houden ergens hoop dat we dan de beoogde pastorie (die nadat een automobilist de gevel had geramd, grondig hersteld zal moeten worden), kunnen gaan bewonen, maar dat is niet zeker. In het laatste geval zal het neerkomen op twee keer verhuizen, inboedel deels in opslag, etc. En mogelijk zelfs een nieuwe zoektocht naar een andere geschikte woning. Wij bidden dat verdere tegenslagen op deze weg er niet zullen zijn.

Nogmaals dank voor al jullie betrokkenheid, ook bij het gezin, de kinderen. Het ga jullie goed onder de zegen van onze Heer! En wie op zondag 15 oktober om 14.30 uur bij de bevestiging (door ds. Dingeman Quant) en intrede aanwezig wil zijn in de Lijnbaankerk, Lijnbaan 5 te Aalsmeer, is uiteraard van harte welkom.

Met hartelijke groet,
Bert en Miranda
Floris, Emma, Jade.