Naar overzicht

Tienduizenden mensen in Nederland, van jong tot oud, kampen met ernstige langdurige klachten na een Corona (COVID-19) infectie. Deze klachten houden maanden of zelfs jaren aan. Veel Long COVID patiënten kunnen niet of nauwelijks meer werken, naar school gaan, of voor hun kinderen zorgen. Ook in onze kerken zijn er gemeenteleden met Long COVID die enorm beperkt zijn in hun energie en niet meer kunnen doen wat ze voor Corona wel konden. Ook zij zien uit naar de resultaten van de onderzoeken en de mogelijkheid tot volledige herstel.

Onderzoeksconsortium
Stichting Long Covid heeft in nauwe samenwerking met zes Universitair Medische Centra (UMC), en verschillende andere instellingen, een eigen onderzoeksconsortium opgezet. Dit consortium zet zich in om het onderzoek naar de oorsprong van de postinfectieuze aandoening Long COVID in Nederland te versnellen. Het consortium is eind 2023 van start gegaan met vier onderzoeksprojecten gericht op de ontstaansmechanismen van Long COVID. In februari 2024 is er een vijfde project gestart. De kracht van het Stichting Long COVID onderzoeksconsortium ligt in het delen van kennis en het gezamenlijk leren van de resultaten.