Naar overzicht

De collecten zijn a.s. zondag 22 mei voor de diaconie (collecte 1) en de kerk (collecte 2). De diaconale collecte is voor Christ’s Hope. Op zondag 29 mei is de diaconale collecte voor het jaarproject van Mission Possible Armenie, school/dagopvangcentrum in Berd. Op Hemelvaartsdag is de collecte voor de diaconie (algemeen).
Je kunt betalen met de GIVT-app. Collectegeld kan uiteraard ook nog altijd worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerkelijke kassen:
NL03 RABO 0102 283 397 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Middelburg.