Naar overzicht

Op 29 november hopen we met elkaar dankdag te vieren. Nu is het gebruikelijk om dan in de middag een dienst voor de kinderen te houden. Omdat dit steeds moeilijker wordt om te realiseren op een doordeweekse dag, qua muzikanten en organisatoren, is in overleg met de kerkenraad besloten om dit jaar een aangepaste viering te houden in combinatie met de clubavond van de Schatgravers. Ds. Afinus de Vries hoopt hierbij aanwezig te zijn en we hopen na te denken over ‘De wonderbare spijziging’. De clubavond valt de vrijdag vóór de dankdag, dus op 24 november. We houden deze avond van 17.00-19.00 uur. Het eerste half uur zullen we gezamenlijk starten samen met ds. Afinus, waarna we in de groepen uiteengaan voor het eten en de verwerking. Mocht je de viering graag mee willen maken dan ben je van harte welkom. De leeftijd voor de Schatgravers is van groep 1 t/m 6 van de basisschool. Iedereen van harte welkom!