Naar overzicht

Afgelopen seizoen is een aantal jeugdleiders doorgegaan vanwege het dringende beroep dat op ze is gedaan in verband met tekort aan jeugdleiding. Zij hebben nu te kennen gegeven echt te willen stoppen. Dit betekent dat er voor de jeugdclubs 12-16 jaar nu vijf personen gezocht worden als leiding en voor Follow! drie personen. We vragen allereerst om uw gebed voor invulling van de vacatures, zodat we komend seizoen weer van start kunnen gaan met alle groepen. Gebed vraagt ook actie, dus daarnaast de oproep om te overwegen hoe u bij kunt dragen aan de verhoring van dat gebed. Graag horen we het als u mee kunt draaien als clubleiding. Dit houdt in dat u één keer in de twee weken op zondagavond, samen met een andere (jong)volwassene leidinggeeft aan een club van ongeveer 10 jongeren. Het is natuurlijk helemaal fijn als je zelf al een duo in gedachten hebt. Dan hebben we weer een vacature minder! Graag uw reactie naar één van de jeugdraadleden, bijvoorbeeld via een mailtje naar jeugdouderling@gasthuiskerk.nl of henktreurniet@hotmail.com. Neem bij twijfel ook gerust contact met ons op.
Alvast dank! De jeugdraad