Naar overzicht

Zr. Diny van Kooten-Kloet heeft recent aan de leden van de CREA-club laten weten dat ze stopt met het organiseren van de CREA-middagen. De CREA is 30 jaar geleden gestart vanuit de vrouwenvereniging en na een paar jaar werd Diny gevraagd om de leiding en de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Vanwege een teruglopende gezondheid moet Diny er nu mee stoppen. Er is niemand gevonden die de coördinatie over wil of kan nemen. De CREA heeft gedurende 30 jaar een samenbindende functie gehad in de gemeente. Diny heeft op deze manier lange tijd meegeholpen aan een stukje gemeentewerk. Daar willen we haar én alle anderen die hebben bijgedragen als kerkenraad heel hartelijk voor bedanken.