Naar overzicht

De kerkenraad van de Andreaskerk (CGK Apeldoorn-Oost) nodigt u van harte uit voor een bijzondere dienst op 18 juni. We staan dan dankbaar stil bij het 40-jarig ambtsjubileum van ds. Aart Brons. Hij zal met emeritaat gaan en daarom in deze dienst ook afscheid nemen van de Andreaskerk, waarin hij vanaf 29 juni 2018 heeft mogen werken. De dienst zal D.V. plaatsvinden in de Andreaskerk, Anklaarseweg 185 te Apeldoorn, aanvang 10.00 uur.