Naar overzicht
14
feb

Onze volgende vergadering is op 14 februari a.s. We beginnen om 10 uur in de vergaderzaal van
de kerk. Het thema van deze morgen is:
“De Allerhoogste biedt ons een schuilplaats”.
Dit n.a.v. Filippenzen 1: 27 tot hoofdstuk 2: 18 en Psalm 91.