Naar overzicht
15
mrt

Op D.V. 15 maart a.s. hopen we weer bij elkaar te komen in de benedenzaal van de kerk. We beginnen om 10 uur met het Passie en Paasprogramma met als titel “De weg die Hij moest gaan”. Aansluitend willen we met elkaar de broodmaaltijd gebruiken. Wilt u zich hiervoor opgeven bij Magda Faber. Tel. 0118-594904.