Naar overzicht
11
dec

’s Middags (16.30 uur) zal ds. Afinus de Vries (GKv Kruiskerk) voorgaan. Hij preekt over de reis naar het Nieuwe Jeruzalem: wat trek je aan of wat zijn je kleren voor onderweg? Het zal deze keer gaan over het begin van de reis: Adam en Eva vertrekken uit het paradijs en krijgen kleren van God (Genesis 3,8-24 en Openbaring 22,12-16).

De collecten zijn a.s. zondag 11 december voor de diaconie (collecte 1) en de kerk (collecte 2). De diaconale collecte is voor Friedenstimme.

Liturgie 2022 12 11 Middagdienst