Naar overzicht
25
dec

Deze zondag vieren we met elkaar het kerstfeest. In de morgendienst (9.30 uur) zal ds. Bert Renkema voorgaan.

Verkondiging n.a.v. Lukas 2,7b – ‘Geen plaats!’

Na de morgendienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (verzorgd door wijk 3).

De collecten zijn a.s. zondag 25 december voor de diaconie (collecte 1) en de kerk (collecte 2). De diaconale collecte is voor de voedselbank Walcheren.

Liturgie 25 Dec. 2022 Kerst