Naar overzicht
15
jan

As. zondag gaat in beide diensten (9.30 en 16.30 uur) onze predikant ds. Bert Renkema voor. In beide diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd. ’s Ochtends gaat het in de eerste van een korte reeks preken over ‘Aan tafel met Jezus’. Deze keer over ‘Vreemde Genade’, n.a.v. Lukas 5,27-32. In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig uitgenodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer zoals we die zondag met elkaar zullen genieten. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, is bij Jezus te gast. We gedenken zijn leven en dood door brood en wijn te ontvangen als teken van zijn lichaam en bloed. Aan tafel horen we ook het levende Woord. Nee, ontmoéten we het levende Woord. En wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om van uit te delen. De tollenaar Levi gaat ons daarin voor. Na de morgendienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (verzorgd door wijk 6).

De collecten zijn a.s. zondag 15 januari voor de diaconie (collecte 1) en de kerk (collecte 2).

Liturgie 2023 01 15 Morgendienst