Naar overzicht
11
feb
  • zondag, 09:30 uur
  • zondag, 11:00 uur
  • Gasthuiskerk, Lange Delft 94, Middelburg

Deze zondag is er een doopdienst. Drie kinderen zullen worden gedoopt. We zien uit naar een feestelijke dienst waarin onze oud-predikant ds. Gert Jan Vogel voor zal gaan. We verwachten veel gasten en richten daarom de ontmoetingsruimte in om iedereen een plekje te geven. Er kan daar dan geen kinderkerk worden gehouden. De leiding van de kinderkerk heeft een alternatief bedacht waarbij de kinderen de gehele dienst in de kerk blijven (tenzij de ontmoetingsruimte toch niet nodig blijkt).

Na de morgendienst is er koffiedrinken verzorgd door wijk 3.

De collecten zijn a.s. zondag 11 februari (hulpverleningszondag) voor de diaconie (collecte 1) en de kerk (collecte 2). De diaconale collecte is voor Christ’s Hope.

Liturgie 11 Febr. 2024 VM