Naar overzicht
11
mei
  • donderdag, 19:30 uur
  • donderdag, 22:00 uur
  • Kruiskerk, Klein Vlaanderen 75, Middelburg

Op donderdag 11 mei a.s. zal er ’s avonds in de Kruiskerk een thema-avond zijn over de zgn. ‘Nieuwe Hermeneutiek’. Ook de leden van de Gasthuiskerk zijn daarvoor van harte uitgenodigd omdat het een thema is dat ook ónze gemeente raakt. De laatste tijd zijn er veel vragen over de uitleg en interpretatie van de Bijbel en bijbelteksten. Hoe vind je als gemeentelid je weg in de Bijbel? Ook in de gesprekken onderling. Bijvoorbeeld rond zaken als ‘vrouw en ambt’. Mag je wat Paulus zegt bijvoorbeeld lezen als cultuurgebonden? Of cultuurbetrokken? Kortom: hoe kan de Bijbel helpen als gids voor ons leven en op onze weg als gemeente. Rob van Houwelingen, emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit van Kampen, zal spreken over ‘De heilige Schrift als heilig script’. Nogmaals, van harte uitgenodigd, óók de leden van de Gasthuiskerk. Het belooft een leerzame en interessante avond te worden.