Naar overzicht
27
feb

Op D.V. 27 februari organiseert CGK-Vrouw een themadag ‘Het feest gaat verder’ in Goes. In dit
seizoen waarin we ons 75-jarig jubileum hebben gevierd, denken we onder het thema ‘feest’ na
over Joodse feesten. Op deze avond denken we na over de hemelse bruiloft. Ds. J. Bonhof leidt dit
thema in en vervolgens is er in twee rondes de keuze uit een vier workshops: een Joodse maaltijd/
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden / Creatief stempelen / Joodse volksdans. Meer informatie
en de mogelijkheid tot opgeven is te vinden op www.cgkvrouw.nl of via secr@cgkvrouw.nl. Het
programma duurt van 10:00-15:00 uur. We hopen velen te ontmoeten!