Naar overzicht

Op zondag 4 september a.s. beginnen we in de kerk aan het nieuwe GemeenteGroeiGroep-seizoen. Eens in de zoveel weken zal het in de verkondiging – zo de Heer wil – gaan over een gedeelte uit de brief van Jakobus. We zullen ons in de groeigroepen immers het hele jaar bezighouden met thema’s die in deze brief te vinden zijn. Na de ochtenddienst van 4 september lunchen we met elkaar in het Hofje onder de Toren. Iedereen uit de gemeente is daarvoor van harte uitgenodigd, GemeenteGroeiGroep-deelnemers uiteraard en ook onze gasten. U en jij kunt zich hiervoor opgeven bij Suzan Louwerse via louwersec@zeelandnet.nl of telefonisch op 06-3801 9373 (voor de helderheid: het betreft geen Lunch+ want die staat in oktober gepland).
Het gespreksmateriaal voor het komende seizoen is inmiddels binnen. Het heet: ‘Leef je geloof! – De brief van Jakobus, de broer van Jezus’. A.s. zondag 21 augustus en de zondag daarna (28 augustus) kunnen de GemeenteGroeiGroep-leiders na de ochtenddienst de boekjes voor de deelnemers afhalen in de kerkenraadskamer. In principe stelt de Gasthuiskerk deze boekjes gratis ter beschikking in het kader van ‘toerusting & vorming’, maar tijdens één van de eerste GemeenteGroeiGroep-bijeenkomsten zal wel van de deelnemers een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd. Alvast een heel goed en gezegend seizoen toegewenst!
Doe je nog niet mee in een groeigroep? – Lees de bijlage bij deze weekbrief eens om te zien of het misschien toch niet te overwegen zou zijn. GemeenteGroeiGroepen zijn een waardevolle investering in je leven met God en met elkaar. Zoek je hierover contact? Meld je dan bij Frans van Langevelde of bij Bert Renkema.