Naar overzicht

Binnenkort zal de werkgroep “opvang vluchtelingen” van de Raad van Kerken opnieuw een gesprek met de gemeente Middelburg hebben. Ze hebben een tweetal locaties op het oog die geschikt zijn voor (tijdelijke) huisvesting van statushouders. Graag zouden ze dit aantal willen uitbreiden. Wanneer u een zelfstandige woonruimte voor statushouders ter beschikking wilt stellen, kunt u dat laten weten aan de diaconie. Deze wordt dan bij geschiktheid betrokken bij het gesprek met de gemeente Middelburg.