Naar overzicht

Dit jaar herdenken en vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. In Zeeland is er al vele jaren aandacht voor het trans-Atlantische slavernijverleden als wezenlijk onderdeel van de Zeeuwse geschiedenis.

Hierom houdt de Raad van Kerken van Middelburg (waarin ook wij als Gasthuiskerk participeren) op 1 juli een bezinningsmoment in de Nieuwe Kerk, om 12.00 uur. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Medewerking wordt o.a. verleend door ds. Afinus de Vries. Deze heeft ook een preekschets geschreven voor Micha Nederland dat landelijk ook aandacht besteedt aan de afschaffing van de slavernij. Op zondagmiddag 2 juli zal hij deze preek bij ons in de Gasthuiskerk houden.

Traditiegetrouw organiseert de Zeeuwse Keti Koti Tafel Community een gezamenlijke maaltijd en dialoog, de zogeheten Keti Koti dialoogtafel. Een ontmoeting tussen witte en zwarte Zeeuwen (en alle kleuren daar tussenin), waarbij wordt stilgestaan bij de gevolgen in het heden van het gezamenlijke slavernijverleden. Een verleden dat in het Zeeuws Archief tastbaar aanwezig is. De maaltijd en rituelen zijn verbonden met het leven op de plantages. De dialoog is gericht op het met elkaar delen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens in het heden en heeft als thema: ‘Herdenken en helen’.

Locatie: Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg. Deelname: € 5,- pp. Vanwege het beperkte aantal plaatsen en de samenstelling van dialoogkoppels is inschrijving verplicht. Om dezelfde reden vernemen we ook graag of je wel of geen migratieachtergrond hebt. Meld je direct aan via dezb.nl.