Naar overzicht

Op zondag 22 januari om 19.30 uur zal in de Gasthuiskerk een dienst plaatsvinden in het kader van de nationale Week van Eenheid en Gebed. Deze dienst gaat uit van de Raad van Kerken in Middelburg en zal dit jaar staan in het teken van ‘recht en gerechtigheid’. Medewerkenden aan deze dienst zijn o.a. ds. Jan Nauta en ds. Bert Renkema. Iedereen van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.