Naar overzicht

Inmiddels is het jeugdwerk weer van start gegaan en zijn ook de catechisaties weer begonnen. We kijken ook terug op een zeer geslaagd startkamp vorige week waar we erg dankbaar voor zijn! Dat het jeugdwerk weer van start gegaan is, wil niet zeggen dat er voldoende jeugdleiders zijn. Voor de zomer is er een oproep gedaan in de gemeente waarbij aangegeven is dat er hard jeugdleiders nodig zijn. Helaas is hier weinig reactie op gekomen waardoor er nog altijd een aantal vacatures zijn. De clubs zijn dan wel van start gegaan maar dat komt voornamelijk doordat de leiding van deze clubs extra inzet levert. In sommige gevallen is dat meer dan van een jeugdleider gevraagd kan worden.
Daarom willen we hierbij een dringende oproep doen om nog eens te kijken naar onderstaande vacatures. Als gemeente moet het toch lukken om deze vacatures voor dit seizoen in te vullen:

 

De Schatgravers (groep 1 t/m 6 van de basisschool)

Komt gedurende het jeugdwerkseizoen maandelijks bij elkaar op iedere laatste vrijdagavond van de maand van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Vacatures:
• 1 coördinator
• 4 kinderleiders

 

Clubs 16- (jongeren van 10 t/m 15 jaar)

De jeugdclubs komen gedurende het jeugdwerkseizoen éénmaal in de 14 dagen bij elkaar op zondag na de middagdienst. Er zijn 5 clubs: Wegwijzers (gr. 7+8 bo), Livingstones (klas 1 vo), Fuel (klas 2 vo), Lighthouse (klas 3 vo) en Next Step (klas 4 vo). De avond start om 18 uur en eindigt om 20.00 uur.
Vacatures:
• 1 coördinator (dit seizoen meekijken met de huidige coördinator, volgend seizoen de taak overnemen)
• minimaal 1 jeugdleider

 

Follow! (jongeren 16+)

Komt gedurende het jeugdwerkseizoen éénmaal in de 14 dagen bij elkaar op zondag na de middagdienst en is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. De avond start om 18.00 uur en eindigt om 20.30 uur.
Vacature:
• 1 jeugdleider

 

Catechisatie

Komen elke dinsdagavond samen van oktober tot en met maart. Een avond duurt 45 minuten.
• 1 vacature voor groep 3 (brugklassers)

Graag horen we het als je iets wilt betekenen in het jeugdwerk! Als je twijfelt of iets bij jou past of meer wilt weten over een bepaalde vacature kan je altijd contact opnemen met Ramon van Eijzeren. E-mail: jeugdouderling@gasthuiskerk.nl