Naar overzicht

Het afgelopen jaar is de werkgroep Hovelingen bezig geweest met het vormgeven van plannen om nog beter gebruik te maken van de mogelijkheden van ons mooie hofje in het midden van onze stad. Wat daarvoor in onze ogen nodig is, is iemand die het Hofje goed kan verankeren in het sociaal maatschappelijk netwerk van Middelburg, die het Hofje verder op de kaart kan zetten. Met dit plan hebben we verschillende fondsen benaderd en het is ons gelukt om deze enthousiast te maken voor onze plannen. Concreet betekent dit dat we na de zomer op zoek gaan naar een coördinator diaconaal maatschappelijke activiteiten voor het Hofje. De functie zal worden ingeschaald als diaconaal werker/coördinator inloophuis, schaal 9 conform de Arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar bij de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk Nederland. De intentie is deze periode te verlengen tot 3 jaar. Bent u geïnteresseerd in deze vacature, of denkt u aan iemand waar dit iets voor zou kunnen zijn, let dan op de weekbrief waarin deze onder de aandacht zal worden gebracht. Of neem voor meer informatie alvast contact op met ivette.vandersluijs@nieuwekerkgemeente.nl

Borrel bij de heropening van het Hofje
Op 14 september is de officiële heropening van het gehele Hofje onder den Toren. Een moment om nog eens stil te staan bij de prachtige verbouwing die heeft plaatsgevonden. Voor de vrijwilligers en bezoekers van de inloop, maaltijden en activiteiten organiseert de werkgroep Hovelingen een borrel vanaf 17.15u. Het is handig als u zich vooraf aanmeldt via info@hofjeonderdentoren.nl.

Inloop
Op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdagmorgen wordt er gezellig koffie gedronken in de inloop. Die koffie momenten zijn waardevol voor de bezoekers. Een gelegenheid om te delen met anderen wat je bezig houdt. Vragen als waar en hoe vinden we een kleinere woning, hoe regel je een parkeervergunnning als je moeilijker ter been wordt en vragen over medicijnen, het kan allemaal ter tafel komen. Samen weet je vaak meer dan alleen. Maar in het Hofje missen we u, nieuwe bezoekers die regelmatig komen, maar ook mensen die zo nu en dan eens langs komen, bijvoorbeeld ambtsdragers of gemeenteleden. Denk ook eens aan het Hofje, als een plek voor een kopje koffie en ontmoeting. Misschien denk je: dat is voor mensen die anders niemand zien. Kom toch eens kijken, je brengt iets met je aanwezigheid, nieuwe informatie, gespreksonderwerpen, gezelligheid. En je krijgt er altijd iets voor terug. Welkom van 10-12 uur.

Activiteiten in het Hofje
De activiteiten in het Hofje gaan na een stop in de zomer weer van start. De schilderclub start op 19 september om 13.30u (tot 15.30u). Op die eerste bijeenkomst wordt de frequentie gezamenlijk bepaald. Iedere hobby schilder is welkom, dus neem je schilderspullen mee en ga gezellig samen aan de slag. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Het handwerkcafé start weer op 29 augustus van 13.30 tot 15.30 uur. Vervolgens is het elke oneven week.
In oktober staat er een optreden in de agenda van het klassiek gitaarduo Maria Huisman en Maarten Janse. Houdt voor de precieze informatie weekbrief en kerkblad in de gaten.

Textielrepaircafé
De dames van het textielrepaircafé, Annelies, Annette en Cobie, zijn op woensdag aanwezig in
de inloop van 10-12 uur. Met liefde en aandacht pakken ze de verstelklusjes op.

Maaltijden in het Hofje
Zoals gebruikelijk is er 2x per maand gelegenheid om de maaltijd te nuttigen in het Hofje. Op de 2e woensdag en de laatste donderdag van de maand. Je/u bent welkom vanaf 17.30 en we beginnen om 18 uur. De richtprijs is nog steeds 5 euro en er is plaats voor 20 personen dus meldt vooraf aan via eetcafehofje@gmail.com (bij voorkeur) of anders telefonisch (06- 19682093).
Daarnaast zijn de lunch op de tweede zondag van de maand van 12-14 uur Graag uiterlijk 2 dagen van tevoren opgeven per e-mail eetcafe@gmail.com (eventueel per telefoon 06- 26339472) en de soepmaaltijd op de eerste zaterdag van de maand vanaf 17 uur om een mooi moment om anderen te ontmoeten voor een gezamenlijke maaltijd.

Stichting Samen voor Elkaar
Draag jij het Hofje niet alleen een warm hart toe, maar vind je het ook een goed doel voor een financiële donatie, dat kan! Je kunt vriend van het Hofje worden voor 5 euro per maand door te doneren op onze bankrekening Stichting Samen voor Elkaar te Middelburg (IBAN-nummer: NL37 RABO 0372375405), ANBI status 8623.61.333.

Ivette van der Sluijs
Ivette is namens de Nieuwe Kerk Gemeente lid van de werkgroep Hovelingen.
Namens de Gasthuiskerk zijn Carine Jongepier en Andries van der Kaaden lid van de werkgroep.