Naar overzicht

Van 20 t/m 25 november organiseert Kerk in Actie voor het vierde achtereenvolgende jaar haar landelijke huis-aan-huiscollecte. De opbrengst van dit jaar is bestemd voor de kinderen in Oekraïne.
Vorig jaar en het jaar daarvoor kwamen hiervoor tien collectanten uit de Gasthuiskerk in beweging. Samen met leden van de Kruiskerk, Nieuwe Kerk en de Ontmoeting gingen toen 185 collectanten op pad in Middelburg. En ook buiten Middelburg gingen zo’n 100 collectanten op heel Walcheren op pad.
Wilt u of jij dit jaar (weer) meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij Ernst van Hartingsveldt, ejcharti@gmail.com, 06-40288199.