Naar overzicht

Na de dank van vorige week voor de grote schoonmaak van het Hofje, nu een oproep voor het structurele schoonmaakteam van het Hofje onder den Toren. Nu de verbouwing achter de rug is en hierdoor het gebruik door de deelnemende gemeenten (jong en oud) en de incidentele verhuur zal toenemen, zal ook meer van het huidige schoonmaakteam worden gevraagd. Dit betekent, dat vanaf 1 september as. het Hofje op de woensdagmorgen door 3 personen dient te worden schoongemaakt i.p.v. 2 personen. De schoonmaak vindt plaats iedere woensdagmorgen vanaf 09.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur. De intentie is dat men eens in de 5 weken aan de beurt is. Dit betekent dat minimaal 10 personen op de lijst moeten staan, excl. de schoonmaakcoördinator Greet Verhage, die elke week aanwezig is. Vanuit onze gemeente is men op zoek naar minimaal 3 personen die deel gaan uitmaken van het schoonmaakteam.
Aanmelden van nieuwe helpers kan bij Greet Verhage:
Mobiel: 06 125 29 740 of via email: willemverhage@hetnet.nl
Laat het ook even aan de scriba weten wanneer u zich heeft aangemeld.