Naar overzicht

Dit jaar is het na 2 jaar Corona-beperkingen in de zomer weer mogelijk om een diaconale reis naar Hongarije te ondernemen. Op maandag 1 augustus zal een groep van 18 leden uit de gemeente vertrekken naar Tápióbicske om daar 10 dagen te helpen bij Michel en Janet van Boxtel van stichting Embrace. Het idee is dat er tal van klussen worden gedaan bij bewoners van het dorp en misschien in de omliggende plaatsen. Zij hebben zelf niet de middelen of het vermogen dat te doen. Hun leefomstandigheden zijn vaak primitief, zeker vergeleken met onze levensstandaard. Op deze manier kunnen we iets voor de bevolking daar betekenen. Het betreft vaak Roma-bevolking die in Hongarije wordt achtergesteld. Door iets met en voor hen te doen worden ze gezien en dat is soms net zo belangrijk als de klus die wordt gedaan. Voor de kinderen organiseren we in de ochtend met een deel van de groep een Summerschool. We zijn dan een ochtend met de kinderen uit het dorp bezig met sport, spel en andere creatieve dingen. Er wordt daarbij ook een Bijbelverhaal met hem gedeeld.

De diaconie heeft besloten om het diaconale jaarproject van het seizoen 2022/2023 te bestemmen voor stichting Embrace. Dat geld kunnen we nu nog niet meenemen natuurlijk. Om toch niet met lege handen in Hongarije aan te komen, organiseren we een sponsorloop. Op zaterdag 23 juli lopen de deelnemers aan de diaconale reis een HALVE MARATHON (21 km) tussen Middelburg en Veere. U kunt hen daarbij sponsoren door één van de deelnemers zelf te benaderen en op hun sponsorlijst een bedrag te zetten. Het doel is om minimaal €100 per deelnemer op te halen, dus minimaal €1800.

Na de sponsorloop wordt dat bedrag dan bij u opgehaald of u maakt het over aan de diaconie op rek.nr. NL85 RABO 0162 535 120 t.n.v. diaconie CGK Middelburg o.v.v. Sponsorloop DJR2022.