Naar overzicht

Blij dat je hier bent – dat is het thema van het startweekend van de jongeren van 16- en de groep die dit jaar doorschuift naar Follow. Op verschillende manieren komt dit thema tijdens het weekend terug, zowel tijdens de momenten van verdieping als in de spellen. Inhoudelijk gezien gaan we op zaterdag aan de hand van Lukas 15 in op de verticale lijn van het thema: God is blij dat je hier bent! Zondag hebben we het met elkaar over de horizontale lijn: wij zijn blij dat we hier (samen) zijn!, aan de hand van het verhaal van de Emmausgangers uit Lukas 24. Zondagmiddag ronden we het thema dan gezamenlijk af in een dienst (aanvang 16.00 uur) in de Kruiskerk.
Tijdens dit kamp zoeken we ook de verbinding met de gemeente. Superleuk bijvoorbeeld dat een heel aantal van jullie tijdens een spel komt helpen! Voor de afronding van kamp willen we ook jullie hulp vragen, in de vorm van het schrijven van een kaartje. Hoe mooi is het als gemeenteleden een persoonlijk kaartje aan jongeren schrijven, vanuit de gedachte dat we blij zijn dat de jongeren er zijn en deel uitmaken van de gemeente… Na de ochtenddienst op zondag 25 september liggen er daarom kaartjes klaar bij de uitgang, met daarop per kaartje een naam van een jongere in de kampleeftijd. Willen jullie één of meerdere kaartjes schrijven en weer inleveren bij Anneke de Ruiter (Kruiskerk) of Marianne Willemse (Gasthuiskerk)? Zij zorgen dan dat ze ’s middags (via kamp/clubleiding) aan de jongeren uitgedeeld worden. Zo hebben ze een tastbare herinnering aan kamp en/of een herinnering aan het feit dat ze er mogen zijn, zowel voor God als in de gemeente.