Naar overzicht

In de week van maandag 3 april t/m zaterdag 8 april gedenken wij in dagelijkse vespers het lijden van onze Heer Jezus Christus om de zondag erna het opstandingsfeest – Pasen – te kunnen vieren. Hoe anders dan met Kerst! De geboorte van Jezus is een verhaal met veel dramatiek. Het Kind was niet welkom. Er was geen plaats voor Hem. En in dat liefelijke Bethlehem begon de strijd tegen de Verlosser. Een strijd die zo’n 33 jaar heeft geduurd: de kindermoord, de beproevingen van Jezus in de woestijn, de jarenlange venijnige uithalen van de kerkelijke leiders, maar ook de eenzaamheid in Getsemane en de doodstrijd tot aan het kruis. De vrede op aarde werd een oorlog die begon in de kribbe en een strijd die heftiger en heftiger werd tijdens Jezus’ leven. De echte vrede met God kwam pas bij de woorden van Jezus aan het kruis. – ‘Het is volbracht!’
Tijdens de vespers – die dagelijks in de Gasthuiskerk worden gehouden van 19.30 tot 20.00 uur – zullen we zien dat Jezus’ rondgang allesbehalve zoetig was. Zijn leven getuigt van de felste strijd die ooit gevoerd is tussen hemel en aarde. Het overkoepelend thema van deze week is dan ook ‘In het heetst van de strijd’. U en jij bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Deze vespers gaan uit van de samenwerkende kerken Ontmoeting, Kruiskerk en Gasthuiskerk.
Op Goede Vrijdag houdt elk van deze kerken een eigen dienst. In de Gasthuiskerk begint deze om 19.30 uur en vieren we het Heilig Avondmaal. We zullen dan luisteren naar het laatste kruiswoord uit Lukas 23,46.
Op Eerste Paasdag zijn de diensten op de gebruikelijke tijden. ’s Ochtends gaat onze eigen predikant voor, ds. Bert Renkema en ’s middags zal ds. Afinus de Vries de dienst leiden. De kerkenraad wenst iedereen een heel goede en gezegende ‘Stille Week’ en een blij en hoopvol Pasen!