Naar overzicht

ARCHIVARIS
Het op vrijwillige basis archiveren van zowel digitale als fysieke aangeleverde stukken.
Nadere informatie bij Bep Huijbregtse 06-23665586 (ook WhatsApp) of mail: bep.huijbregtse@kpnmail.nl