Naar overzicht
12
mrt
  • zondag, 09:30 uur
  • zondag, 11:00 uur
  • Gasthuiskerk, Lange Delft 94, Middelburg

Deze zondag gaat in beide diensten (9.30 en 16.30 uur) onze eigen predikant ds. Bert Renkema voor. We vieren in beide diensten het Heilig Avondmaal.

’s Ochtends luisteren we naar het vierde kruiswoord van de Here Jezus (het derde laten we nog even staan tot de doopdienst van volgende week). We lezen Matteüs 27,46: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’

Na de morgendienst is er koffiedrinken in de ontmoetingsruimte verzorgd door wijk 2.

De collecten zijn zondag 12 maart voor de diaconie (collecte 1) en de kerk (collecte 2). De diaconale collecte is voor Gevangenenzorg.

Liturgie 2023 03 12 Morgen