Naar overzicht
11
jun
  • zondag, 09:30 uur
  • zondag, 10:45 uur
  • Gasthuiskerk, Lange Delft 94, Middelburg

A.s. zondag gaat in beide diensten (9.30 en 16.30 uur) ds. Bert Renkema voor. We luisteren ’s ochtends in de verkondiging naar de pelgrimspsalm 134 met als thema ‘Zegenen en gezegend worden’. In deze dienst zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. We danken de terugtredende ambtsdragers voor de inzet van de hen door God gegeven gaven en we wensen de nieuw te bevestigen ambtsdragers van harte de liefde en de zegen toe van Gods Geest en veel vreugde om de gemeente te dienen.

Na de morgendienst is er koffiedrinken verzorgd door wijk 3.

De collecten zijn a.s. zondag 11 juni voor de diaconie (collecte 1) en de kerk (collecte 2). De diaconale collecte is voor het jaarproject St. Embrace Hongarije.

Liturgie 11 Juni 2023 Vm