Namens de jeugdraad – vacatures

Inmiddels is het jeugdwerk weer van start gegaan en zijn ook de catechisaties weer begonnen. We kijken ook terug op een zeer geslaagd startkamp vorige week waar we erg dankbaar voor zijn! Dat het jeugdwerk weer van start gegaan is, wil niet zeggen dat er voldoende jeugdleiders zijn. Voor de zomer is er een oproep … Vervolgd

Gezocht: zelfstandige woonruimte statushouders

Binnenkort zal de werkgroep “opvang vluchtelingen” van de Raad van Kerken opnieuw een gesprek met de gemeente Middelburg hebben. Ze hebben een tweetal locaties op het oog die geschikt zijn voor (tijdelijke) huisvesting van statushouders. Graag zouden ze dit aantal willen uitbreiden. Wanneer u een zelfstandige woonruimte voor statushouders ter beschikking wilt stellen, kunt u … Vervolgd

JAARPROJECT 2022/23: Stichting Embrace

Net als in het seizoen 2016/17 zal komend seizoen Stichting Embrace het jaarproject zijn. De stichting is opgezet door Michel en Janet van Boxtel uit Kapelle. In eerste instantie voor hulp aan de daklozen in Boedapest, maar daarna ook voor families in armoede in andere delen van Hongarije. In de Gasthuiskerk is Embrace met name … Vervolgd

Startweekend – kaartjes(!)

Blij dat je hier bent – dat is het thema van het startweekend van de jongeren van 16- en de groep die dit jaar doorschuift naar Follow. Op verschillende manieren komt dit thema tijdens het weekend terug, zowel tijdens de momenten van verdieping als in de spellen. Inhoudelijk gezien gaan we op zaterdag aan de … Vervolgd

Freedom Sunday

International Justice Mission (IJM) Drie jaar geleden was het diaconaal jaarproject van de Gasthuiskerk voor IJM (Voltameer, Ghana). Een jaar lang hebben we aandacht gegeven aan de bevrijding van en hulp aan kindslaven in Ghana. Echter, jaarlijks, op de derde zondag van september, komen duizenden kerken over de hele wereld bij elkaar om aandacht te … Vervolgd

Time4God – International Church Services in English – 18 september

Zondag 18 september om 19.30 uur zal de Engelstalige Time4God dienst weer in de Gasthuiskerk (Lange Delft 94, Middelburg) gehouden worden. De dienst wordt geleid door Stephen Murray (Anglican Church Gent). Iedereen is van harte welkom. Na de dienst is er koffie en thee en gelegenheid om anderen te ontmoeten. Om de dienst online te … Vervolgd

‘GemeenteGroeiGroep-diensten’ – ‘Leef je Geloof!’ – 4 september

Op zondag 4 september a.s. beginnen we in de kerk aan het nieuwe GemeenteGroeiGroep-seizoen. Eens in de zoveel weken zal het in de verkondiging – zo de Heer wil – gaan over een gedeelte uit de brief van Jakobus. We zullen ons in de groeigroepen immers het hele jaar bezighouden met thema’s die in deze … Vervolgd

Belijdeniscatechisatie

Halverwege de maand september zullen de catechisaties weer beginnen. De groepsindeling, tijden, etc. zullen nog worden meegedeeld. Als je plannen hebt om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen, vragen we je daarover contact op te nemen met Bert Renkema. Ook als je daarover eerst nog ‘ns van gedachten zou willen wisselen, kun je contact met hem … Vervolgd

Van de hovelingen

Het Hofje onder de Toren wil Gods liefde voor mensen zichtbaar maken voor inwoners en bezoekers van Middelburg en daarbuiten door mogelijkheden te bieden voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten met een maatschappelijk en diaconaal karakter. Het Hofje kun je zien als een Herberg waar ontmoeting plaatsvindt op een open en ongedwongen manier. Of een kruispunt … Vervolgd

Sponsorloop diaconale reis Hongarije 2022

Dit jaar is het na 2 jaar Corona-beperkingen in de zomer weer mogelijk om een diaconale reis naar Hongarije te ondernemen. Op maandag 1 augustus zal een groep van 18 leden uit de gemeente vertrekken naar Tápióbicske om daar 10 dagen te helpen bij Michel en Janet van Boxtel van stichting Embrace. Het idee is … Vervolgd